Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Tel.: 465 626 212
E-mail: urad@cervenavoda.cz
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Tel.: 602 120 803
E-mail: kraliky@orlicko.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.:
466 026 111
E-mail:
posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.