Hladinoměry - Červená Voda

Červená Voda (Březná)

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u č. p. 102. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda.

Červená Voda (Červenovodský potok) - u č. p. 181

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u č. p. 181. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda. 

Červená Voda (Červenovodský potok) - u obecního úřadu

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u obecního úřadu č. p. 268. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda.

Červená Voda (Tichá Orlice)

Hlásný profil kat. C obsahuje značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity a jsou umístěny na silničním mostě ř. km 101,107. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Lichkov, která se nachází níže na toku Tiché Orlice a informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem je obec Červená Voda.

Lichkov (Tichá Orlice)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu řeky Tiché Orlice, v ř. km 92,8, v obci Lichkov. Provozovatelem hladinoměru je OÚ Lichkov.