Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Červená Voda a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní MoravaU Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu Šumperk - David Čížek, Dis. 
Tel.: 583 301 292, e-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Červená Voda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Březná 10100154 4-10-02-035, -037
Bezejmenný tok 10195089 4-10-02-036
Bezejmenný tok 10197436 4-10-02-036
Bezejmenný tok 10194903 4-10-02-036
Bezejmenný tok 10188978 4-10-02-037

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozně-technický úsek Vysoké Mýto

Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Provozně-technická náměstkyně - Ing. Jana Shánělová
Tel.: 465 420 268, mob.: 778 770 608, e-mail: shanelovaj@pla.cz
 
Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek

Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381, e-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Červená Voda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-001, -002
Plynárenský potok 10170235 1-02-02-004
Bezejmenný tok 10170210 1-02-02-002
Bezejmenný tok 14000800 1-02-02-002

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toků:
Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST - Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 201, mob.: 724 614 036, e-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce : 
Rajon 702 - Zdeněk Dokoupil
Tel.: 956 957 234, mob.: 725 257 604, e-mail: zdenek.dokoupil@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s.p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Červená Voda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Červenovodský potok 10186159 4-10-02-036
Zlatý potok 10194339 4-10-01-002
Bezejmenný tok 10203096 4-10-02-035
PP Březné č. 13 10206627 4-10-02-035
PP Březné č. 11 10186122 4-10-02-035
PP Bílé Vody č. 2 10191580 4-10-02-036
PP Bílé Vody č. 3 10203215 4-10-02-036
PP přítoku Březné č. 15 10201748 4-10-02-037
PP Březné č. 8 10199422 4-10-02-035
PP Březné č. 9 10193446 4-10-02-035
PP Březné č. 14 10192102 4-10-02-037
Bezejmenný tok 10205054 4-10-02-035
LP Březné č. 52 10190391 4-10-02-035
PP Březné č. 17 10186804 4-10-02-037
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toků:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Vedoucí ST - Ing. Tomáš Sajdl
Tel.: 956 957 201, mob.: 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce 
Rajon 308 - Karel Muška
Tel.: 956 953 242, mob.: 607 503 128, e-mail: karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Suchý potok 10170209 1-02-02-002
LP Tiché Orlice v ř. km 103,1 č. 5 10218647 1-02-02-001
Bezejmenný tok 10170215 1-02-02-002
LP Tiché Orlice v ř. km 102,3 č. 10 10170207 1-02-02-001
LP Suchého p. v Horních Boříkovicích č. 5 10170214 1-02-02-002

 

  • Bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km, které nemají určené správce.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10195713 4-10-02-037