Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Červená Voda a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní MoravaU Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu Šumperk - Zneděk Večerka 
Tel.: 583 301 292
E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Červená Voda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Březná 10100154 4-10-02-0350-0-00, 4-10-02-0370-0-00
Bezejmenný tok 10195089 4-10-02-0360-0-00
Bezejmenný tok 10197436 4-10-02-0360-0-00
Bezejmenný tok 10194903 4-10-02-0360-0-00
Bezejmenný tok 10188978 4-10-02-0370-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozně-technický úsek Vysoké Mýto

Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Provozně-technická náměstkyně - Ing. Jana Shánělová
Tel.: 465 420 268
Mob.: 778 770 608
E-mail: shanelovaj@pla.cz
 
Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek

Tel.: 465 420 426
Mob.: 602 124 381
E-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Červená Voda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-0010-0-00
Plynárenský potok 10170235 1-02-02-0040-0-00
Bezejmenný tok 10170210 1-02-02-0020-0-00
Bezejmenný tok 14000800 1-02-02-0020-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toků:
Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST - Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce : 
Rajon 702 - Ing. Rostislav Kamenec
Mob.: 725 132 785
E-mail: rostislav.kamenec@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s.p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Červená Voda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Červenovodský potok 10186159 4-10-02-0360-0-00
Zlatý potok 10194339 4-10-01-0020-0-00
PP Bílé Vody č. 2 10191580 4-10-02-0360-0-00
PP Bílé Vody č. 3 10203215 4-10-02-0360-0-00
PP Březné č. 14 10192102 4-10-02-0370-0-00
Bezejmenný tok 10203096 4-10-02-0350-0-00
PP Březné č. 17 10186804 4-10-02-0370-0-00
PP Březné č. 13 10206627 4-10-02-0350-0-00
PP Březné č. 11 10186122 4-10-02-0350-0-00
PP přítoku Březné č. 15 10201748 4-10-02-0370-0-00
PP Březné č. 8 10199422 4-10-02-0350-0-00
PP Březné č. 9 10193446 4-10-02-0350-0-00
Bezejmenný tok 10205054 4-10-02-0350-0-00
PP Březné č. 52 10190391 4-10-02-0350-0-00
LP Březné č. 22 10186938 4-10-02-0370-0-00
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toků:
Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

Vedoucí ST - Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce 
Rajon 308 - Bc. Ondřej Ďurček
Tel.: 956 953 407
Mob.: 725 133 032
E-mail: ondrej.durcek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Suchý potok 10170209 1-02-02-0020-0-00
LP Tiché Orlice v ř. km 103,1 č. 5 10218647 1-02-02-0010-0-00
Bezejmenný tok 10170215 1-02-02-0020-0-00
LP Tiché Orlice v ř. km 102,3 č. 10 10170207 1-02-02-0010-0-00
LP Suchého p. v Horních Boříkovicích č. 5 10170214 1-02-02-0020-0-00

 

  • Bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km, které nemají určené správce.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10195713 4-10-02-0370-0-00