POVODŇOVÝ PLÁN obce Červená Voda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/002545/2018; ze dne 26. 04. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/16161; ze dne 18. 04. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-1933/2018/5419; ze dne 16. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí, Vodní hospodářství
Č. j.: MUKR/11139/2018/OŽP/GS; ze dne 04. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 09. 2020
offline verze 24. 09. 2020
digitalizovaná verze 24. 09. 2020
databáze POVIS 24. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i