POVODŇOVÝ PLÁN obce Červená Voda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
ST - Povodí Labe - Č. j.: LČR953/000005/2015 ze dne 16. 1. 2015
Č. j.: LCR957/006325/2014; ze dne 04. 02. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/36229; ze dne 06. 01. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM000043/2015-219/To; ze dne 13. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí, Vodní hospodářství
Č. j.: 2107/2015/ŽP/GS/5; ze dne 06. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 03. 2018
offline verze 29. 03. 2018
digitalizovaná verze 29. 03. 2018
databáze POVIS 29. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i