Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Červená Voda Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Králíky.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Červená Voda.

Osoby na území obce Červená Voda budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě uzavření mostu přes Tichou Orlici v místní části Dolní Orlice, lze použít objízdnou trasu přes Horní Orlici, Kopeček, Dolní Hedeč a Králíky. Druhou možností je objízdná trasa přes Horní Boříkovice, Dolní Boříkovice a Králíky.
V případě uzavření páteřní komunikace č. 11 v okolí soutoku Březné a Červenovodského potoka, lze vést objízdnou trasu přes Moravský Karlov, Písařov, Bukovici a Mlýnický Dvůr. »
Dopravní omezení na území obce Červená Voda
Objízdné trasy na území obce Červená Voda

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.