Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí

Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí slouží k získání údajů potřebných pro naplnění databáze PPVN. Formulář je ve formátu pdf. Formulář se skládá ze dvou stran, pokyny pro jeho vyplnění jsou na samostatné stránce. Pro sběr údajů je v zásadě možné použít několik různých postupů:

  1. Vlastníkům ohrožených nemovitostí doručit vytištěný formulář spolu s pokyny pro vyplnění, a poté zajistit zpětný sběr vyplněných formulářů (poštou, do schránky, osobně).
  2. Formulář umístit na stránky obce ke stažení tak, aby si mohli vlastníci formulář vytisknout a vyplněný jej odeslat zpět

Po doručení vyplněných vytištěných formulářů je pak možné data přepsat do databáze, která má shodnou strukturu vyplňovacích polí jako formulář.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000810.00081
starting _require0.00430.00512
end _require7.0E-50.00519
starting _initRouter1.0E-50.0052
finishing _initRouter0.056020.06122
starting init0.004870.06608
finishing init0.060830.12692
starting postDispatch0.045890.17281
finishing postDispatch0.399840.57266
finish2.0E-50.57267