Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Provoz Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk 
Vedoucí provozu: p. Jiří Jindra - 465 611 360, 602 108 493, jindraj@pla.cz
Úsekový technik: p. Blanka Nejedlíková - 465 612 014, 602 126 917, nejedlikovab@pla.cz
Úsekový technik: p. Jitka Juřicová - 465 611 360, 725 504 773, juricovaj@pla.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Dobrušky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Dědina
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-010, 1-02-03-012, 1-02-03-016, 1-02-03-017, 1-02-03-030/1, 1-02-03-021, 1-02-03-023, 1-02-03-031, 1-02-03-024
ID toku: 10100054

 

Vodní tok Zlatý potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-030/1, 1-02-03-030/6, 1-02-03-031
ID toku: 10100593

 

Vodní tok Brtevský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-018, 1-02-03-020, 1-02-03-021
ID toku: 10101190

 

Vodní tok Halínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-022, 1-02-03-021
ID toku: 10185411

 

Vodní tok Zlatý crk
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-028
ID toku: 10171613

 

Vodní tok Prkenná
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-031
ID toku: 10171674

 

Vodní tok * (protéká m.č. Spáleniště, na něm nádrže Spáleniště a Cikánka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-012
ID toku: 10171496

 

Vodní tok * (teče směrem od Valu a ústí do Brtevského potoka nad čp. 37 – nad HP)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-020
ID toku: 10171578

 

Vodní tok * (teče od Chlístova západním směrem přes m.č. Březiny a ústí do Halínského potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-022
ID toku: 10171581

 

Vodní tok * (ústí zleva do Dědiny u čp. 90 – ulice Mělčanská/Opočenská)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171550

 

Vodní tok * (pramení v Kamenici (Dobré) a ústí zleva do Dědiny)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-010
ID toku: 10171483

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Spravce VT na území města:
Ing. Ladislav Schiller - 725 257 320, 956 953 205, schiller.ost53@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Dobrušky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bačetínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-019, 1-02-03-018
ID toku: 10185410

 

Vodní tok * (ústí zprava do Dědiny u Chábory 23, Podbřezí)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-016
ID toku: 10171544

 

Vodní tok PP od Spáleniště č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-016
ID toku: 10171545

 

Vodní tok LP Halínského potoka od r. Halín č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-022
ID toku: 10171584

 

Vodní tok * (teče kolem čp. 43 a ústí u Spáleniště 38, Dobruška
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-016
ID toku: 10171546

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ - Státní pozemkový úřad
Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Vodní tok * (na tomto VT se nachází VN Drnov)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171553

 

Vodní tok * (v Pulicích nad intravilánem od zeměd. areálu, ústí do Halinského potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-022
ID toku: 10171586

 

Vodní tok * (teče od Domašína směrem k VN Drnov, pak se stáčí podél silnice I/14 směrem k Dobrušce)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171558

 

Vodní tok * (teče od Domašína, pod silnicí I/14, směrem k ubytovně Loučky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171556

 

Vodní tok * (teče od Bohuslavic, částí Opařiště (čp. 178) a ústí zprava do Dědiny)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-023
ID toku: 10171587

 

Vodní tok * (ústí zprava do ID toku: 10171556 (o dva toky nahoru), ještě před silnicí I/14)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171557

 

Vodní tok * (ústí zprava do ID toku: 10171558 (o 4 toky nahoru), kousek od VN Drnov)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171560

 

Vodní tok * (protéká mč. Běstviny a ústí zleva do Halínského potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-02
ID toku: 10171583

 

Vodní tok * (teče jihozápadně od stadionu (kolem čp Mělčany 1)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171551

 

Vodní tok * (ústí zprava do ID 10171553 (hned ten první tok, na kterém je Drnov)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-017
ID toku: 10171554