Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Správu a údržbu silnic, pracoviště Rychnov nad Kněžnou nebo Odbor dopravy Městského úřadu Dobruška o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Dobruška.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě povodňová komise města Dobrušky.

Osoby na území města Dobrušky budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace, která se stane neprůjezdnou. Jedná se o úseky: »
  • silnice č. III/32114 Podbřezí – Skalka (ohrožení jak od vodního toku Dědina, tak od Mlýnského potoka - voda až po OÚ) → objížďka po silnici č. I/14 Podbřezí – Chábory, dále po místních komunikacích směr Studánka – Lhota Netřeba
  • místní komunikace v lokalitě před objektem spol. KBA Grafitec, s. r. o. v Dobrušce → objížďka po místních komunikacích a okruhu Dobrušky
  • silnice č. II/309 v úseku Dobruška – Pulice → objížďka po silnice č. II/298 Dobruška – Opočno, č. II/304 Opočno – Pohoří a místní komunikaci Pohoří – Pulice
  • silnice č. II/304 v úseku Pohoří – Bohuslavice → objížďka po silnici č. II/298 Opočno – Dobruška, č. II/309 Dobruška – Bohuslavice nebo pokud možno tak už přes Pulice a pak po II/309 do Bohuslavic
  • správním územím města Dobrušky vede železniční trať č. 028 Opočno – Dobruška, která může být v případě povodňové situace také ohrožena

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.