Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001230.00123
starting _require0.004850.00608
end _require6.0E-50.00614
starting _initRouter1.0E-50.00615
finishing _initRouter0.083030.08918
starting init0.012290.10147
finishing init0.085040.18651
starting postDispatch0.05260.23911
finishing postDispatch0.751580.99069
finish2.0E-50.9907