Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou povodňovou službu a hlídkovou povodňovou službu vykonávají členové povodňové komise obce Dolní Lhota. 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Adresa Telefon
Avia 30 (1 kus), stříkačka PS 12 (1 kus) Hasičská zbrojnice
Traktor Zetor 7040 (1 kus) OÚ Dolní Lhota 577 138 038


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dolní Lhota

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita míst/porcí
OÚ Dolní Lhota Místo shromáždění Dolní Lhota 129 Jaroslav Masař 577 138 038,  724 179 298 0/0
Kulturní dům Nouzové ubytování Dolní Lhota 129 Jaroslav Masař 100/0
ZŠ Dolní Lhota Nouzové ubytování a stravování Dolní Lhota 80 Mgr. Ivana Grácová 577 138 031 50/60

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Potraviny Hruška  Dolní Lhota 129  577 104 565

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Moravská vodárenská, a. s. Tovární 41, Olomouc  840 668 668, 601 276 276