Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou povodňovou službu a hlídkovou povodňovou službu vykonávají členové povodňové komise obce Dolní Lhota. 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Adresa Telefon
Avia 30 (1 kus) Hasičská zbrojnice
Stříkačka PS 12 (1 kus) Hasičská zbrojnice
Traktor Zetor 7040 ( 1 kus) OÚ Dolní Lhota


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dolní Lhota

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Dolní Lhota Místo shromáždění Dolní Lhota 129 Jaroslav Masař -- --
Kulturní dům Nouzové ubytování a stravování Dolní Lhota 129 Jaroslav Masař 100 --
Základní škola Dolní Lhota Nouzové ubytování a stravování Dolní Lhota 80 Mgr. Ivana Grácová 50 60

Nouzové zásobování potravinami bude zajištěno ve spolupráci s Potravinami Hruška, sídlící na adrese Dolní Lhota 129.