POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Lhota u Luhačovic

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM5318/2017-419/Ju; ze dne 14. 02. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/00498/2017; ze dne 01. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
Č. j.: MULU 4591/2017; ze dne 21. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 01. 2024
offline verze 12. 01. 2024
digitalizovaná verze 12. 01. 2024
databáze POVIS 12. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i