Hladinoměry - Dolní Lhota u Luhačovic

Dolní Lhota (Luhačovický potok)

Hladinoměr je umístěn jižně od intravilánu obce na Luhačovickém potoce, ř.km.17.

 

Dolní Lhota (Olše)

Hladinoměr je umístěn na mostě u obecního úřadu č.p. 129, před soutokem vodních toků Olše a Luhačovického potoka.

Luhačovice pod přehradou (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ je umístěn 120 m pod údolní nádrží Luhačovice na levém břehu.

Slopné - č.p. 22 (Horní Olšava)

Hladinoměr ve formě barevných značek se nachází na mostě přes Horní Olšavu u č.p. 22 v centru obce Slopné. N-letý průtok pro Q1 dosahuje 1,6 m-3 /s, pro Q5 dosahuje 5,05 m-3 /s, pro Q10  dosahuje 7 m-3 /s, pro Q20 dosahuje 10,0 m-3 /s, pro Q50 dosahuje 14,0 m-3 /s a pro Q100 dosahuje 18,0 m-3 /s.

 

Slopné - (PP Luhačovického potoka)

Hladinoměr ve formě barevných značek se nachází na kamenné zdi pod propustkem silnice III. třídy č. 4921 v severovýchodní části obce Slopné. Měří průtok na bezejmenném pravostranném přítoku Luhačovického potoka (Šťávnice).

Slopné - u rybníčku (Horní Olšava)

Hladinoměrné čidlo a vodočetná lať se nachází u rybníku, ležící na vodním toku Horní Olšava, v severní části obce Slopné. 

VD Luhačovice - přítok (Luhačovický potok)

Hlásný profil se nachází na Luhačovickém potoku u Martincova mlýna (ř.km 16.45), na hranicí katastrů obcí Pozlovice a Dolní Lhota u Luhačovic.