Hladinoměry - Dolní Lhota u Luhačovic

Dolní Lhota (Luhačovický potok)

Hladinoměr je umístěn jižně od intravilánu obce, na Luhačovickém potoce  v ř. km 17.

Dolní Lhota (Olše)

Hladinoměr je umístěn na mostě u obecního úřadu (č. p. 129), před soutokem Olše a Luhačovického potoka.

Slopné - č. p. 22 (Horní Olšava)

Hladinoměr ve formě barevných značek se nachází v centru obce Slopné, na mostě přes Horní Olšavu u č. p. 22.

Slopné (PP Luhačovického potoka)

Hladinoměr ve formě barevných značek se nachází na kamenné zdi pod propustkem silnice III. třídy č. 4921 v severovýchodní části obce Slopné.

Slopné - u rybníčku (Horní Olšava)

Hladinoměrné čidlo a vodočetná lať se nachází u rybníku ležícího na vodním toku Horní Olšava, v severní části obce Slopné. 

VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ je umístěn na levém břehu, 120 m pod údolní nádrží Luhačovice.

VD Luhačovice - přítok (Luhačovický potok)

Hlásný profil ve správě Povodí Moravy, s. p., se nachází na Luhačovickém potoce u Martincova mlýna (ř. km 16,45), na hranici katastrů Pozlovic a Dolní Lhoty u Luhačovic.