Hladinoměry - Dolní Lhota u Luhačovic

Dolní Lhota (Luhačovický potok)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Dolní Lhota je umístěn na silničním mostu č. 409 002.

Dolní Lhota (Olše)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Dolní Lhota je umístěn na mostě u obecního úřadu (č. p. 129), před soutokem Olše a Luhačovického potoka.

Slopné - č. p. 22 (Horní Olšava)

Hladinoměr kat. C ve formě barevných značek se nachází v centru obce Slopné, na mostě přes Horní Olšavu u č. p. 22. Správcem je obec Slopné.

Slopné (PP Luhačovického potoka)

Hladinoměr kat. C ve formě barevných značek se nachází na kamenné zdi pod propustkem silnice III. třídy č. 4921 v severovýchodní části obce Slopné. Správcem je obec Slopné.

Slopné - u rybníčku (Horní Olšava)

Hladinoměrné čidlo kat. C a vodočetná lať se nachází u rybníku ležícího na vodním toku Horní Olšava, v severní části obce Slopné. Provozovatelem je obec Slopné.