Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
Tel.: 577 138 038, 724 179 298 (starosta), 577 197 420
E-mail: obec@dolni-lhota.cz
náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Tel.: 577 197 451 (tajemník PK)
E-mail: lezak@luhacovice.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.