Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Střítež

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Lhota a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem v území je Luhačovický potok, který protéká intravilánem obce. Často je také používán název Šťávnice. Luhačovický potok o délce 23,5 km pramení severovýchodně od Slopné ve výšce 385 m n. m. a ústí zprava do Olšavy u Újezdce v 216 m n.m. Plocha povodí Luhačovického potoka je 143 km2. 

Mezi další vodní toky patří Olše, která tvoří pravostranný přítok Luhačovického potoka a pramení nedaleko obce Horní Lhota. V okolí Dolní Lhoty se do Luhačovického potoka vlévá několik dalších bezejmenných vodních toků. 

Jižně od obce Dolní Lhota se na Luhačovickém potoce nachází nádrž Luhačovice, jež byla postavena v roce 1930. Jedná se o vodní nádrž se sypanou hrází 22 m vysokou, délka v koruně činí 249 m. Vodní plocha měří 42 ha, maximální hloubka je 14,8 m. Celkový objem dosahuje 2,7 mil. m3 a průměrný roční průtok je 0,3 m3 s-1. Nádrž je využita pro ochranu před velkými vodami a dodávku vody pro lázně Luhačovice.  

Přehled vodních toků na území obce Dolní Lhota

Mapa povodí Luhačovického potoka

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Luhačovický potok

Místo profiluř. kmQa [m3/s]Q330d [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
1100
Luhačovický potok (uzávěrový profil) 0 0,4 0,1 8 46

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dolní Lhota

Přehled vodních děl na území obce Dolní Lhota naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dolní Lhota se nenachází žádné vodní dílo.