Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Lhota a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toků:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
Tel.: 572 552 571, e-mail: provozhradiste@pmo.cz
Tomáš Macháček, DiS., tel.: 572 552 716-7, provozhradiste@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p., spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Dolní Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř.km
Luhačovický potok (Šťávnice) 10100218 4-13-01-101, 4-13-01-103/1 0,000 - 26.167

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Miroslav Cháb, tel. 956 957 111, e-mail: ost57@lesycr.cz


Rajon - příslušný správce VT na území obce Dolní Lhota:
Správa toků, detašované pracoviště Luhačovice
Rajon 714: Mgr. Petr Mazůrek, tel: 956 957 123, 724 523 982, e-mail: petr.mazurek@lesycr.cz
Rajon 715: Ing. Milan Jurák, tel.: 956 957 125, 956 957 125, e-mail: milan.jurak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Dolní Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř.km
Olše (PP Šťávnice v km 18,0) 10197979 4-13-01-102 0,00 - 5,728
Petrůvka (Klenkovský p., LP Šťávnice v km 15,3) 10186276 4-13-01-103/1 0,00 - 3,901
bezejmenný tok 10185847 4-13-01-101 0,00 - 3,043
bezejmenný tok 10200765 4-13-01-101 0,00 - 1,363
bezejmenný tok 10189716 4-13-01-101 0,00 - 1,000
PP Šťávnice č. 4 v km 16,7 - přes Sítné 10189645 4-13-01-103/1 0,00 - 1,727