Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Luhačovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Dolní Lhota.

Osoby na území obce Dolní Lhota budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení v obci Dolní Lhota 
  • U soutoku Olše a Luhačovického potoka dojde při Q100 k zaplavení komunikace 3. třídy III/4921 ve směru na Sehradice, ohroženo je především centrum obce a lokalita u obecního úřadu. »
Objízdné trasy v obci Dolní Lhota
  • Objízdná trasa v případě zaplavení pozemní komunikace III/4921 povede ve směru na Vizovice - Loučka - Slopné. »
  • Přesné objízdné trasy budou voleny operativně dle aktuálního ohrožení předsedou povodňové komise a v součinnosti s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Dolní Lhota
Objízdné trasy na území obce Dolní Lhota

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.