Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Lhota, Luhačovický potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Lhota, Olše

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Slopné č.p. 22, Horní Olšava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Slopné, PP Luhačovického potoka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Slopné - u rybníčku, Horní Olšava