Hladinoměry - Dřevohostice

Dřevohostice (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na mostu na konci městyse na toku Moštěnka. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Dřevohostice. Městys dále varuje obce Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Lipová (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Lipová je vybudována na mostě přes Bystřičku u hlavní silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lipová. Obec dále varuje městys Dřevohostice a obce Turovice, Domaželice, které se nachází níže na toku Bystřičky a příslušné ORP (Přerov).

Radkova Lhota (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Radkova Lhota je umístěna na lávce za obcí. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Radkova Lhota. Obec dále varuje obec Radkovy a městys Dřevohostice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Radkovy (Dolnonětčický potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Radkovy se nachází na toku Dolnonětčický potok na ř. km 2,67. Je umístěno na kovové konstrukci zábradlí betonového mostu, který se nachází u obce Bezuchov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Radkovy, informace předává povodňovým orgánům městysu Dřevohostice a ORP Přerov.

Radkovy (Moštěnka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Radkovy se nachází přímo v obci Radkovy v profilu mostu na toku Moštěnka (ř. km 27,3). Hlásný profil je osazen vodočetnou latí, která slouží zejména pro vizuální kontrolu zvýšených vodních stavů v obci Radkovy. Přibližně 1 km nad tímto profilem se nachází hladinoměr s automatickým odesíláním dat - Radkova Lhota (Moštěnka).