POVODŇOVÝ PLÁN městyse Dřevohostice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM 001340/2012-219/Ro; ze dne 01. 02. 2012
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/006845/2012; ze dne 07. 01. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MMPr/031297/2013 ; ze dne 03. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 09. 2020
offline verze 01. 09. 2020
digitalizovaná verze 01. 09. 2020
databáze POVIS 01. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i