Hladinoměry - Holedeč

Holedeč (Blšanka)

Hlásný profil s vodočetnou latí (kat. C) se nachází na levém břehu řeky Blšanky v blízkosti obecního úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje ORP Žatec. Profil je ve správě obce.

Holedeč - u mlýna (Blšanka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází v Holedči u Nového Mlýna (č.p. 63). Je vybaven ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým odesíláním dat. Obec dále o povodňové situaci informuje obce níže po toku (Liběšice, Zálužice) a příslušné ORP (Žatec). 

Libořice (Blšanka)

Hlásný profil s vodočetnou latí (kat. C) se nachází na mostní konstrukci přes řeku Blšanku. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obce Měcholupy a Holedeč, které se nachází na toku Blšanka pod obcí a ORP Žatec. Profil je ve správě obce.

Měcholupy (Blšanka)

Hlásný profil s vodočetnou latí (kat. C) se nachází na levém břehu řeky Blšanky, blízko č. p. 18. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Holedeč, která se nachází na toku Blšanka pod obcí a ORP Žatec. Profil je ve správě obce.

Stránky (Blšanka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází na Blšance v místní části Stránky. Profil je vybaven automatickým přenosem dat.