Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Zdeněk Krejčík starosta 415 722 650 724 251 768

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Karel Kadlec

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Traktor 2x Obec Holedeč Ludovít Srp


Pozemek (prostor) pro případ povodňových škod - např. k uskladnění náplavů, dřevin, odpadů apod. - zajistí předseda povodňové komise obce dle aktuální situace na vyčleněných pozemcích.
Kontakt: Zdeněk Krejčík - tel.: 724 251 768, e-mail: podatelna@holedec.cz

K dočasnému uložení tohoto materiálu může obec vyčlenit následující pozemky:

  • p.č. 241/5 výměra 4 970 m2, k.ú. Holedeč
  • p.č. 478/13 výměra 2 054 m2, k.ú. Holedeč
  • p.č. 1127/1 výměra 8 858 m2, k.ú. Holedeč
  • p.č. 2013 výměra 10 188 m2, k.ú. Holedeč (leží v ZÚ)

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Holedeč

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
MŠ Holedeč     Žatecká 141, Holedeč     p. Pipalová 25 60

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Cao Dinh Chuc Měcholupská 150, Holedeč 601 314 482

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Telefon
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., úpravna vody 415 714 419, 415 714 421 (úpravna vody)
840 111 111 (havárie)
601 267 267 (zák. linka)