Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Holedeč 30, 438 01 Žatec
Tel.: 415 722 517, 724 251 768
E-mail: podatelna@holedec.cz, starosta@holedec.cz
Náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Tel.: 415 736 111, 415 736 452
E-mail:
 epodatelna@mesto-zatec.cz, hruskova@mesto-zatec.cz
Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.