POVODŇOVÝ PLÁN obce Holedeč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/002461/2015; ze dne 12. 08. 2015
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/02251/2015/301100; ze dne 18. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Č. j.: MUZA 30799/2015 – 231/15/Hr; ze dne 20. 11. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 02. 2020
offline verze 26. 02. 2020
digitalizovaná verze 26. 02. 2020
databáze POVIS 26. 02. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i