Srážkoměry - Holedeč

LG Žatec

Srážkoměrná stanice se nachází v ulici Denisova, v blízkosti č. p. 2257. Stanice je ve správě Povodí Ohře, státní podnik.

Žatec

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části města Žatec v zahrádkářské kolonii v ulici Mostecká. Provozovatelem je ČHMÚ.