Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Holedeč 30, 438 01 Žatec
Tel.: 415 722 517, 724 251 768
E-mail: podatelna@holedec.cz, starosta@holedec.cz
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Tel.: 415 736 111
E-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Vedoucí - Ing. Tomáš Trávníček
Tel.:
415 736 490
E-mail: 
stavebniazivotni@mesto-zatec.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí -
Ing. Kateřina Frýdová
Tel.:
415 736 450
E-mail:
frydova@mesto-zatec.cz

Vodní hospodářství
Eva Hrušková
Tel.: 415 736 452
E-mail: hruskova@mesto-zatec.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje - Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí -
Ing. Irena Jeřábková

Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí -
RNDr Tomáš Burian
Tel.:
475 657 160
Email:
burian.t@kr-ustecky.cz

Vodní hospodářství
Ing. Barbora Svěcená

Tel.: 475 657 125
E-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra