Hladinoměry - Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou (Luha)

Hlásný profil kat. C, ve správě Povodí Odry, státní podnik. Hladinoměr se nachází na silničním mostě přes Luhu. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Odry (pod soutokem Odry a Luhy) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Jeseník nad Odrou (Teplá-Hůrecký potok)

Hladinoměr kat. C ve správě Bernartice nad Odrou je umístěn na mostku v Jeseníku nad Odrou - místní část Hůrka. Hladinoměr s vodočetnou latí slouží především jako včasná výstraha před povodněmi na toku Teplá pro obec Bernartice nad Odrou. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Teplá (Hůrecký potok) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Odry (Odra)

Hlásný profil kat. A je ve správě ČHMÚ. Hladinoměr je umístěn u lávky pod mlýnem na levém břehu.

Polouvsí (Luha)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Jeseník nad Odrou je umístěn na silničním mostu č. 0485 - 1 v obci Jeseník nad Odrou, místní část Polouvsí. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Odry (pod soutokem Odry a Luhy) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Vražné (Vraženský potok)

Hlásný profil kat. C vybavený ultrazvukovou sondou je umístěn na mostní konstrukci v intravilánu obce Vražné - v kritickém místě vybřežení. Provozovatelem je obec Vražné.