Srážkoměry - Jeseník nad Odrou

Bělotín

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku školy v Bělotíně - č. p. 2. Stanice je ve správě Českého hydrometeorologického ústavu.

Jeseník nad Odrou

Srážkoměrná stanice se nachází na pravém břehu řeky Odry u mostu silnice III/0849. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice obce je umístěna na střeše obecního úřadu č. p. 245 na ulici Dukelská. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.