Srážkoměry - Jeseník nad Odrou

Bělotín

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku školy v Bělotíně - č. p. 2. Stanice je ve správě Českého hydrometeorologického ústavu.

Jeseník nad Odrou

Srážkoměrná stanice se nachází na pravém břehu řeky Odry u mostu silnice III/0849. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice je umístěna na ulici Dukelská za budovou obecního úřadu č. p. 245 vedle garáže. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.

Vražné

V obci je umístěna celoroční vyhřívaná srážkoměrná stanice v povodí Vraženského potoka. Srážkoměr se nachází na střeše multifunkční budovy u fotbalového hřiště. Umístění bylo vybráno z důvodů rizika vandalismu a ochranně přístroje. Srážkoměr je nainstalován tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty.