Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jeseník nad Odrou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5
Tel: 596 657 511


Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí provozu - Roman Volný 
Tel: 556 723 607
E-mail: skotnice_vhp@pod.cz
Příslušný správce vodních toků Povodí Odry, státní podnik na území obce Jeseník nad Odrou

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky  a také některé další vodní toky na území obce Jeseník nad Odrou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Odra 10100012 2-01-01-048/064/050
Luha 10100201 2-01-01-057/059/063
Rybník 10211281 2-01-01-060/062
Hrabětický potok 10208896 2-01-01-049
Teplá 10213621 2-01-01-065
Lučický potok 10215338 2-01-01-058
Lhotecký potok 10212307 2-01-01-061
Bezejmenný tok 10208665 2-01-01-048
Bezejmenný tok 10212210 2-01-01-060
Bezejmenný tok  10218387 2-01-01-058

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Příslušný správce VT na území obce:
Mgr. Martin Schönwälder
Tel: 956 951 218, 725 257 574
E-mail: martin.schonwalder@lesycr.cz
Příslušný správce vodních toků Lesy České republiky, státní podnik na území obce Jeseník nad Odrou

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Jeseník nad Odrou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Luhy v km 2,95 10212360 2-01-01-063
LP Luhy v km 5,15 10217282 2-01-01-059
Hůrecký potok 10218051 2-01-01-065
PP Vlčnovského potoka 10209152 2-01-01-060
Přítok LP Luhy v km 2,95 10214283 2-01-01-063
Přítok LP Luhy v km 2,95 10214940 2-01-01-063

   

  • Ostatní vodní toky (správce se neurčuje)
Název vodního toku IDVT ČHP
Mlýnský náhon 10212336 2-01-01-050
Náhon ve vlastnictví obce Jeseník nad Odrou 10213707 2-01-01-058
náhon 10213261 2-01-01-059
náhon 10209655 2-01-01-063