Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jeseník nad Odrou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Příslušný správce vodních toků Povodí Odry, státní podnik na území obce Jeseník nad Odrou

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky  a také některé další vodní toky na území obce Jeseník nad Odrou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-048/064/050
ID toku: 10100012

 

Vodní tok Luha
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-057/059
ID toku: 10100201

 

Vodní tok Rybník
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-060/062
ID toku: 10211281

 

Vodní tok Hrabětický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-049
ID toku: 10208896

 

Vodní tok Teplá
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-065
ID toku: 10213621

 

Vodní tok Lučický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-058
ID toku: 10215338

 

Vodní tok Luha
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-063
ID toku: 10100201

 

Vodní tok Lhotecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-061
ID toku: 10212307

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-048
ID toku: 10208665

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-060
ID toku: 10212210

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-058
ID toku: 10218387

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Josef Havrlant
Tel.: 601 365 499
E-mail: josef.havrlant@lesycr.cz
Příslušný správce vodních toků Lesy České republiky, státní podnik na území obce Jeseník nad Odrou

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Jeseník nad Odrou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok LP Luhy v km 2,95
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-063
ID toku: 10212360

 

Vodní tok LP Luhy v km 5,15
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-059
ID toku: 10217282

 

Vodní tok Hůrecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-065
ID toku: 10218051

 

Vodní tok PP Vlčnovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-060
ID toku: 10209152

 

Vodní tok Přítok LP Luhy v km 2,95
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-063
ID toku: 10214283

 

Vodní tok Přítok LP Luhy v km 2,95
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-063
ID toku: 10214940

 

  • Ostatní vodní toky (správce se neurčuje)
Vodní tok Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-050
ID toku: 10212336

 

Vodní tok Náhon ve vlastnictví obce Jeseník nad Odrou
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-058
ID toku: 10213707

 

Vodní tok náhon 
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-059
ID toku: 10213261

 

Vodní tok náhon 
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-063
ID toku: 10209655