Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
Tel: 558 846 933, 603 582 698
E-mail: obec@jeseniknadodrou.cz
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Tel: 556 768 222
Fax: 556 768 289
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Eva Bártková 
Tel: 556 768 294, 
603 818 893
E-mail: bartkova@novyjicin-town.cz

Vodní hospodářství - Ing. Blahuše Marka
Tel: 556 768 202
E-mail: mblahus@novyjicin-town.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství- Ing. Jan Filgas

Tel: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Lenka Heczková 
Tel: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra