Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
Tel: 558 846 933, 724 180 667
E-mail: obec@jeseniknadodrou.cz
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Tel: 556 768 222
Fax: 556 768 289
E-mail: posta@novyjicin-town.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: 
povoden@msk.cz


V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel: 950 739 804
Fax: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.