Charakteristika zájmového území

Obec Jeseník nad Odrou se rozkládá v jihozápadní části chráněné krajinné oblasti Poodří, samotný Jeseník leží severozápadně od Nového Jičína, kraj Moravskoslezský. Dnešní Jeseník nad Odrou zahrnuje celkem pět vesnic, které se postupně spojily, a sice v roce 1957 se k Jeseníku nad Odrou připojily Hrabětice, v roce 1975 Polouvsí a v roce 1976 Blahutovice a Hůrka. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 1 967 obyvatel. V obci je základní a mateřská školka.

Velikost obce činí 2893 ha, z toho převažuje zemědělská půda a lesy.

Využití pozemků v obci Jeseník nad Odrou (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1778.9 ha 61.5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 88.1 ha 3 %
Sady 0.9 ha 0 %
Trvalé travní porosty 197.3 ha 6.8 %
Lesní půda 553.4 ha 19.1 %
Vodní plochy 52.2 ha 1.8 %
Zastavěná plochy 41.2 ha 1.4 %
Ostatní plochy 181 ha 6.3 %
Celková výměra k.ú. 2893 ha 100 %

Obec Jeseník nad Odrou na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území převážně do soustavy Vněkarpatské sníženiny (částečně zasahuje i do soustavy Vnější Západní Karpaty), podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny (částečně do podsoustavy Západobeskydské podhůří), celku Moravská brána a Podbeskydská pahorkatina. Území obce Jeseník nad Odrou pak řadíme do celku Moravská a brána a Podbeskydská pahorkatina, podcelku Oderská brána a Příborská pahorkatina.
V intravilánu a v jižní části obce se vyskytují uklidněné svahové nestability přírodního původu a v severní části katastrálního území se vyskytují dočasně uklidněné svahové nestability přírodního původu. »

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT10.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT10

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet dní s mrazem 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60