Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nový Jičín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Jeseník nad Odrou.

Osoby na území obce Jeseník nad Odrou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při rozvodnění toku Odry, může dojít k zaplavení komunikace č. III/04810, vedoucí z obce Jeseník nad Odrou do obce Mankovice a městyse Suchdol nad Odrou. V případě jejího zaplavení, může být využita objízdná trasa směrem na Bernartice nad Odrou, případně na Vražné po komunikaci č. III/0489. Pokud dojde i k zaplavení této komunikace (rozvodnění Luhy), je možnost zvolit objízdnou trasu na obec Vražné po komunikaci III/0481 směrem na obec Hrabětice a na obec Bernartice nad Odrou po komunikaci III/0486 přes místní část Polouvsí a Hůrka. Objízdná trasa bude vedena operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí obce Jeseník nad Odrou ve spolupráci s Policí ČR. »
Dopravní omezení na území obce Jeseník nad Odrou
Objízdné trasy na území obce Jeseník nad Odrou

Dopravní omezení a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.