POVODŇOVÝ PLÁN obce Jeseník nad Odrou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 05796/922/45,15/2015; ze dne 28. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001931/2015; ze dne 29. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/44828/2015; ze dne 19. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 07. 2021
offline verze 30. 07. 2021
digitalizovaná verze 30. 07. 2021
databáze POVIS 30. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i