Hladinoměry - Kamýk nad Vltavou

odtok VD Orlík (Vltava)

Hlásný profil kategorie A, odtok VD Orlík (Vltava). Hlásný profil se nachází na pravém břehu pod hrází VD Orlík. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. 

Vápenice (Vápenický potok)

Vodoměrná stanice je umístěná na sloupu el. vedení ve středu místní části Vápenice na levém břehu.