Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Kamýk nad Vltavou je při povodni ohrožováno 83 budov, které trvale obývá zhruba 142 obyvatel, z nichž 50 osob je starších 60 let a 1 osoba invalidní.

Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty na území obce Kamýk nad Vltavou.

Ohrožující objekty

V záplavovém území Vltavy se na území obce nachází ČOV, čerpací stanice EuroOil Čepro, "peřárna" Kamýk Daunen s.r.o., plynárenský objekt, průmyslový areál (pila) a obecní sběrný dvůr, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení, (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). V povodí Vápenického potoka patří k ohrožujícím objektům areál drůbežárny ve Velké. »

Ohrožující objekty na území obce Kamýk nad Vltavou

Objekt ř.km Vodní tok  Provozovatel
ČOV  134,2 Vltava Obec Kamýk nad Vltavou
Čerpací stanice  134,9 Vltava ČEPRO, a.s.
KAMÝK DAUNEN s.r.o.  134,6 Vltava Kamýk Daunen s.r.o.
Drůbežárna ve Velké  0,8 Vápenický p. Balekovi
Průmyslový areál - pila  134,0 Vltava Spálenský Ladislav, Řadovy č.p. 32, Svatý Jan;
Spálenský Lubomír, Kamýk nad Vltavou č.p. 183
Plynárenský objekt  132,6 Vltava NET4GAS,s.r.o.
Sběrný dvůr  134,6 Vltava Obec Kamýk nad Vltavou

 

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ohrožené objekty dle jednotlivých Q

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Kamýk nad Vltavou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Kamýk nad Vltavou u předsedy povodňové komise obce.