Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přímý výkon správy toku:
PS 5 – úsek Vltava-kaskáda I, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Vodní tok Vltava
Čísla hydrologických pořadí: 1-08-05-019
1-08-05-023
ID toku: 10100001

 

Vodní tok  Bezejmenný přítok Vápenického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-022
ID toku: 10245122

 

Vodní tok  Bezejmenný přítok Vápenického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-022
ID toku: 10260176

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902,
25 601 Benešov
Správce toků pro danou oblast:
Ing. Pavel Janouš
tel: +420 956 954 217
mobil: +420 724 523 257
e-mail: pavel.janous@lesycr.cz

 

Vodní tok  Vápenický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-022
ID toku: 10272818

 

Vodní tok  Bezejmenný přítok Vápenického potoka (pod osadou Vápenice)
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-022
ID toku: 10277149

 

Vodní tok Zduchovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-019
ID toku: 10246548

 

Vodní tok Bezejmenný přítok Zduchovického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-019
ID toku: 10282874

 

Vodní tok Bezejmenný přítok Zduchovického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-019
ID toku: 10258756

 

Vodní tok Babský potok
Číslo hydrologického pořadí:  1-08-05-019
ID toku:  10278257

 

Vodní tok Bezejmenný přítok Vltavy (ř.km 134)
Číslo hydrologického pořadí:  1-08-05-019
ID toku: 10262349

 

Vodní tok Hejkal
Číslo hydrologického pořadí:  1-08-05-019
ID toku: 10257397