Charakteristika zájmového území

Obec Kamýk nad Vltavou se nachází na pomezí Sedlčanska a Příbramska v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 20 km východně od Příbrami a 12 km západně od města Sedlčany.

Naleží do ORP Příbram. V obci žije 906 obyvatel (k 1.1.2015). Obec se rozkládá na obou březích řeky Vltavy, které jsou spojeny 110 m dlouhým mostem. Nad obcí leží hráz VD Kamýk (objem 12,98 mil. m3, rozloha vodní plochy 195 ha), která je součástí "Vltavské kaskády".

Vltava je nejdelší řekou v České republice, délka toku je 430,2 km. Povodí řeky je 28 090 km². Pramení na Šumavě na úpatí Černé hory v 1 172 m n. m. a v Mělníku se vlévá do Labe ve výšce 155 m n. m. U Hluboké nad Vltavou vstupuje řeka do Táborské a Benešovské pahorkatiny a protéká hlubokým údolím, které vytváří vhodné podmínky pro založení vodních nádrží – Vltavská kaskáda. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech. Spolu s Labem vytváří systém odvodňující téměř celé Čechy.

Kromě Vltavy ohrožují obec i bleskové povodně z Vápenického (k.ú. Velká) a Zduchovického potoka (k.ú. Kamýk nad Vltavou).

Vápenický potok je levostranným přítokem Vltavy. Pramení ve výšce 550 m n. m. asi 1 km východně od obce Háje (na území k.ú. Stěžov). Protéká katastry Káciň, Horní Hbity, Dolní Hbity, Luhy, Vápenice a Velká, kde ústí zleva do Vltavy ve vzdutí VN Slapy ve výšce přibližně 271 m n. m. Plocha jeho povodí je 16,24 km2, délka toku 23,186 km.

Zduchovický potok je levostranným přítokem Vltavy. Pramení ve výšce 440 m n. m. nad obcí Zduchovice u osady Bukovec. V obci Kamýk nad Vltavou se vlévá zleva do Vltavy ve vzdutí VN Slapy ve výšce přibližně 271 m n. m. Délka toku je 4,3 km.

 

Správní obvod obce Kamýk nad Vltavou

Katastrální území Kamýk nad Vltavou a Velká nad Vltavou