Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení plaveninami nebo bahnem, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Příbram.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Kamýk nad Vltavou.

Osoby na území obce Kamýk nad Vltavou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Z předchozích zkušeností s povodněmi a z výškopisu vyplývá, že hlavní přístupové silnice a cesty jsou při Q100 (Vltava) ohroženy. Na celé hlavní komunikaci II/102 podél Vltavy mezi obcemi Kamýk nad Vltavou a Velká dochází k rozlivu – který při Q100 ohrožuje přístup a únik osob. Dále je zaplavena silnice na levém břehu Vltavy v Kamýku nad Vltavou ve směru k fotbalovému hřišti a silnice směrem ke hrázi VD. »

Hlavní únikové cesty z obce jsou po silnici II/102 směr Krásná Hora nad Vltavou nebo z Velké směr Obory. Z Kamýku lze využít silnici II/118 směr Zduchovice. Z Velké lze využít silnici III/11817. Od fotbalového hřiště je úniková cesta ve směru na obec Hojšín (Svatý Jan), na druhou stranu po silnici ve směru na Švastalovu Lhotu.

Pro další přesuny lze využít místní komunikace ve vyšších úrovních nad hladinou Q100. V případě zaplavení mostu přes Vltavu v Kamýku je nutno využít  Rovišťský most přes Orlickou přehradu (vzdálen asi 10 km od obce proti proudu Vltavy) »

Vzhledem k topografii a výškopisu  celé oblasti (hluboké údolí vodního toku Vltavy a jejích přítoků) kombinované se vzdutím VD Slapy je nutné únikové a evakuační trasy vždy stanovit dle aktuální povodňové situace.
Dopravní omezení na území obce Kamýk nad Vltavou
Objízdné trasy na území obce Kamýk nad Vltavou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.