Srážkoměry - Kamýk nad Vltavou - KONCEPT (předpokládané dokončení v dubnu 2017)

Zduchovice

Srážkoměrná stanice u ČOV v obci Zduchovice.