Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kamýk nad Vltavou 69
262 63 Kamýk nad Vltavou
Tel.: 318 677 104, 725 021 740
E-mail: obeckamyk@obeckamyk.cz
Tyršova 108, 261 19 Příbram
Tel.: 318 402 474
Fax: 318 402 475
E-mail: ozp@pribram-city.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz