POVODŇOVÝ PLÁN obce Kamýk nad Vltavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 56559/2016-460; ze dne 24. 10. 2016
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR954/003794/2016; ze dne 04. 10. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 98478/2016/OZP/Wa; ze dne 08. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 05. 2017
offline verze 17. 05. 2017
digitalizovaná verze 17. 05. 2017
databáze POVIS 17. 05. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i