POVODŇOVÝ PLÁN obce Kamýk nad Vltavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 56559/2016-460; ze dne 24. 10. 2016
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR954/003794/2016; ze dne 04. 10. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 98478/2016/OZP/Wa; ze dne 08. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 05. 2017
offline verze 17. 05. 2017
digitalizovaná verze 17. 05. 2017
databáze POVIS 17. 05. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001020.00102
starting _require0.003150.00417
end _require9.0E-50.00427
starting _initRouter2.0E-50.00428
finishing _initRouter0.053250.05753
starting init0.00480.06233
finishing init0.072010.13434
starting postDispatch0.02320.15753
finishing postDispatch0.725450.88298
finish1.0E-50.883