Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Kontakt email
 Petr Halada (starosta)  Hlásná služba

+420725021740

+420318677104

obeckamyk@obeckamyk.cz

 V období povodňové aktivity bude hlásná služba posílena o určené členy povodňové komise obce.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Kontakt Činnost
 Daniel Mach  Hlídková služba +420723144166  Zduchovický potok a Vltava
 František Daňhelka  Hlídková služba +420724086861  Vápenický potok
 Jiří Lébl  Hlídková služba +420607621255  Vltava
 Václav Harvánek  Hlídková služba +420723469014  Vltava
 Miroslav Tulach  Hlídková služba +420724735683  organizace  ostatních členů SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Technika Kontaktní osoba Místo

 SDH Kamýk nad Vltavou

 •  TATRA 148 - CAS 32

 •  AVIA - 30

 •  plovoucí čerpadlo (2 ks)

 •  elektrocentrála

 •  PS - 8

 •  PS - 12

 •  protipovodňové tandemové pytle (250 ks)

 • pytle na písek (100 ks)

 Václav Harvánek 

 starosta SDH 

 +420723469014 

 Hasičská zbrojnice 

("kasárna")

 Kamýk nad Vltavou 

 Obec Kamýk nad Vltavou

 •  písek do pytlů

 Václav Harvánek 

 starosta SDH 

 +420723469014 

 pískovna + horní 
 a dolní autopark 

 SDH Velká nad Vltavou

 •  VW Transporter

 •  PS - 8

 •  PS - 12

 •  plovoucí čerpadlo

 František Daňhelka 

 +420724086861 

 Hasičská zbrojnice 

 Velká nad Vltavou 

Ján Fekoňa

 •  vysokozdvižný vozík

 Ján Fekoňa 

 +420736611055 

 Kamýk nad Vltavou  

  č.p. 214 ("kasárna") 

Vilém Hoduš

 •  zemní stroj - JCB 3CX

 Vilém Hoduš 

 +420604230582 

 Zrůbek č.p. 75 

Libor Bílek

 •  automobilové jeřáby (3 ks)

 •  zemní stroj - JCB 3CX

 Libor Bílek

 +420602458603 

 Doublovičky č.p. 9 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kamýk nad Vltavou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací
kapacita
Stravovací
kapacita
Mateřská školka

Místo ubytování/
stravování

Kamýk n. V.
č.p. 163

Svatava Lajbnerová

 +420723437848 
 +420318677114 

70

150

Kulturní dům

Místo ubytování/
stravování

Kamýk n. V.
č.p. 155

Jana Krotilová

 +420602194432

100

200