Hladinoměry - Majetín

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Blatec (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Moravu, na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Dub nad Moravou (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městysu Dub nad Moravou se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a OÚ Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc).

Kokory (Olešnice)

Hlásný profil kategorie B se nachází v obci Kokory u lávky pro pěší, pod kostelem na pravém břehu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Penčice až ústí Olešnice do Moravy.

Majetín - Malý podjezd

Hlásný profil kat. C (pozorovací místo) Majetín - Malý podjezd, který provozuje obec Majetín, se nachází na území obce Majetín u ČOV. Jedná se o podjezd pod tratí ČD. Měření probíhá od shora dolů.

Majetín - most (Olešnice)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Majetín se nachází na hranici území obce Majetín a městyse Brodek u Přerova. Jedná se o  most přes Olešnici na silnici III. třídy Majetín – Brodek u Přerova, kde probíhá měření od spodní pohledové strany mostu (odshora dolů).

Majetín - Velký podjezd

Místo pozorování vodních stavů Majetín - Velký podjezd se nachází na území obce Majetín za č. p. 134. Jedná se o podjezd pod tratí ČD. Měření probíhá od shora dolů pod nosníky římsy mostu. Hlásný profil kategorie C provozuje obec Majetín

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu.

Sléhův mlýn, Mlýnský náhon

Pozorovací místo Sléhův mlýn, Mlýnský náhon se nachází na území obce Majetín na pravostranném náhonu Olešnice. Měření probíhá od dna koryta Mlýnského náhonu. Hlásný profil kategorie C provozuje obec Majetín.

Velký Týnec (Beroňka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Velký Týnec se nachází na přemostění přes řeku Beroňku. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou obecní úřady ve Velkém Týnci, Grygově a Majetíně. Obec dále varuje obce Grygov a Blatec, které jsou tokem ohrožovány.