Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

V Majetíně je ohroženo území na levé straně řeky Morávky až po železniční trať Olomouc – Přerov zvané Velký rybník, dále část území západně od Majetína až po uvedenou železniční trať směrem k obci ohraničené Mlýnským náhonem (ID toku: 10191791, číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129) a ulicemi Novostavby, Berčíkov, Příhon (část), Lipová (část), Na Výsluní a Staromajetínská (část) po Majetínský potok (ID toku: 10205928, číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-133). V této části je ohroženo 98 budov, místní komunikace v délce cca 3km, 23 studní a ČOV. Druhou ohroženou částí v obci je území mezi Mlýnským náhonem a Olešnicí (lokalita Mlýnisko a „Vrtlák“).

Mezi ohrožené objekty dle zkušeností z minulých let patří zhruba 103 budov, které trvale obývá zhruba 283 obyvatel, z toho 32 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Majetín- agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o ČOV Majetín.

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Majetín.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Majetín u předsedy povodňové komise obce.