Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Hlásnou povodňovou službu zabezpečují: členové povodňové komise obce Majetín dle pokynů předsedy povodňové komise obce - PK obce Majetín

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Hlídkovou povodňovou službu zabezpečují: členové povodňové komise obce Majetín dle pokynů předsedy povodňové komise obce - PK obce Majetín

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

V případě potřeby lze využít prostředků SDH Majetín, firmy RESTA Přerov

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Nakládač UNC RESTA Přerov - Recyklační závod Olomouc - Nové Dvory Nový dvůr 1, Olomouc-Holice Ing. Lubomír Šmída
Traktor ZETOR s vlekem 9t OÚ Majetín Lipová 25, Majetín Ing. Vojtěch Dostál
Nákladní vozidlo MAN RESTA Přerov Náves 37, Majetín Ing. Lubomír Šmída
Ponorné kalové čerpadlo (2ks) OÚ Majetín Lipová 25, Majetín Ing. Vojtěch Dostál
Požární vozidlo AVIA s čerpadlem SDH Majetín Náves 211, Majetín Ing. Miroslav Charvát
Řetězová motorová pila OÚ Majetín Lipová 25, Majetín Ing. Vojtěch Dostál

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Majetín

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Místo ubytování/stravování Majetín 126 Mgr. Markéta Čecháková 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna HRUŠKA s.r.o. Náves 37, Majetín    751 03 Ing. Jana Škrabalová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt                                       
Adresa Kontaktní osoba
Telefon       
Středomoravská vodárenská, a. s. Tovární 41, 779 00 Olomouc Ing. Miloslav Skoupil
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov Ing. Jiří Pavlík