Charakteristika zájmového území

Obec Majetín se rozkládá ve vzdálenosti cca 12 km jihovýchodním směrem od města Olomouce, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Olomouc. Obec se nachází na železniční trati Olomouc – Přerov. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1190 obyvatel. Velikost obce činí 9,5 km2. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1-5 ročník), knihovna, 2 hřiště, 2 tělocvičny a koupaliště. Dále zde najdeme nový dům s pečovatelskou službou, ordinaci všeobecného lékaře a dům služeb s obchody a kadeřnictvím.

Katastrální území obce Majetín

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do soustavy Vněkarpatských sníženin a celku Hornomoravský úval, který je zastoupen podcelkem Uničovská plošina (okrsek Rokytnická pahorkatina), v západní části obce pak podcelkem Středomoravská niva (okrsek Středomoravská niva).

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 950 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (777 ha) a ostatní plochy (91,6 ha). Zbytek plochy tvoří zahrady (26,6 ha), trvalé travní porosty (17,6 ha), vodní plochy (14,1 ha), zastavěné plochy (14,1 ha) a lesní půda (9 ha).

Využití pozemků v obci Majetín (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 777 ha 81,8 %
Zahrady 26,6 ha 2,8 %
Trvalé travní porosty 17,6 ha 1,9 %
Lesní půda 9 ha 0,9 %
Vodní plochy 14,1 ha 1,5 %
Zastavěná plochy 14,1 ha 1,5 %
Ostatní plochy 91,6 ha 9,6 %
Celková výměra k. ú. 950 ha 100%

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá (za období let 1961 - 2000) obec Majetín do teplé podoblasti T2, která je charakteristická mírně vlhkým a krátkým létem a suchou zimou s mírnými teplotami.

Klimatická charakteristika oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50