Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lipová 25, 751 03 Majetín
Tel.: 581 741 740
E-mail: obec@majetin.cz
Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 513 111
E-mail: podatelna@olomouc.eu

Odbor životního prostředí 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Vedoucí odboru - RNDr. Petr Loyka, CSc.
Tel.: 588 488 310, 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu


Oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Vedoucí oddělení - Ing. Hana Zvoníčková
Tel.: 588 488 320, 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Odbor 
životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský
Tel: 585 508 402
Email: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel: 585 508 630
Email: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra