Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Majetín

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Majetín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Majetín se nachází v povodí Moravy. Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Olomouce přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR).

Územím obce Majetín protéká řeka Olešnice (Kokorka) pramenící západně od intravilánu k. ú. Kozlov (Libavá) v nadmořské výšce 620 m. Délka toku činí cca 28,4 km.

Vodní toky na území obce Majetín

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Morava, Olomouc - Nové Sady (kat. A, č. 317)

Profil Morava, Olomouc - Nové Sady (č. 317)
Plocha povodí (km2) 3 323,59
Průměrný roční průtok (m3/s) 26,4
Průměrný roční stav (cm) 137
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
135 258 319 476 551


Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Olešnice, Kokory (kat. B, č. 317a)

Profil Olešnice, Kokory (č. 317)
Plocha povodí (km2) 95,41
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,6
Průměrný roční stav (cm) 100
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
6,54 17,6 23,7 40,6 49,2

Základní údaje o vodních dílech na území obce Majetín

Přehled vodních děl na území obce Majetín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Majetín se nachází rybník „Hliník“, který může v případě povodňového rizika zhoršit průběh povodně.