Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kat. A Olomouc (Nové Sady), Morava

Evidenční list hlásného profilu kat. B Kokory, Olešnice

Evidenční list hlásného profilu kat. C Blatec H1, Morávka

Evidenční list hlásného profilu kat. C Blatec, Morava

Evidenční list hlásného profilu kat. C Majetín - Malý podjezd, Loučka

Evidenční list hlásného profilu kat. C Majetín - Velký podjezd, Olešnice (Kokorka)

Evidenční list hlásného profilu kat. C Majetín - Sléhův Mlýn, IDVT 10191791

Evidenční list hlásného profilu kat. C Majetín - Most, Olešnice (Kokorka)

Evidenční list hlásného profilu kat. C Velký Týnec, Beroňka

Evidenční list hlásného profilu kat. C Dub nad Moravou, Morava