POVODŇOVÝ PLÁN obce Majetín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM33454/2015-219/Ju; ze dne 31. 07. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/002933/2015; ze dne 01. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/178738/2013/OCHR/Fal  ; ze dne 12. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 03. 2023
offline verze 21. 03. 2023
digitalizovaná verze 21. 03. 2023
databáze POVIS 21. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i